Vad är vibrationsträning

Posted · Add Comment

Vibrationsträning går ut på att få kroppens muskler att reagera på ett speciellt sätt med hjälp av vibrationer. Syftet kan till exempel vara att aktivera de djupliggande bålmusklerna, stimulera nervsystemet, öka muskelstyrkan och bendensiteten, få minskad smärtkänslighet, förbättra blodcirkulationen eller få bättre koordination.

Vibrationsträning utnyttjar den så kallade sträckreflexen, vars uppgift är att stabilisera våra kroppar och skydda våra leder. När en muskel sträcks ur är det sträckreflexen som får muskeln att dras ihop igen.

När en vibration skickas genom musklerna sträcks de ut och lämnar sitt jämviktsläge. Sträckreflexen löser då ut och försöker dra ihop musklerna tillbaka till jämviktsläget, men vibrationen får musklerna att dras ihop förbi jämviktsläget och de motstående musklerna sträcks ut. Denna växelverkan kan ske mellan hundra och tusen gånger i minuten och tvingar motstående muskelgrupper att arbeta exakt lika mycket, vilket aktivt motverkar obalans. Vidare kan denna träningsmetod sätta upp till 100 % av muskelfibrerna i arbete. Därför rekommenderas korta träningspass!

Tyska sjukgymnaster har under de senaste tjugo åren framgångsrikt använt sig av vibrerande redskap för att behandla olika slags problem i nacke, axlar och rygg. Sedan redskap som vibrationsplattor och den vibrerande glasfiberstaven Flexi-Bar kom ut på marknaden har träningsformen blivit stor i hela Europa.

Att vibrationsträning har blivit så populärt kan förklaras med att det snabbt stärker bålmuskulaturen och att det kraftigt förkortar rehabiliteringstiden för olika skador. Dessutom kan det integreras i traditionella övningar och bli ett utmärkt tillägg i funktionella träningsprogram. Flera studier har gjorts som visar på att vibrationsträning verkligen har effekt vid rehabilitering och leder till förbättring av bålmuskulatur, balans, koordination och bendensitet, samt även till minskning av fallolyckor bland äldre.

(utdrag från Jemk AB)

Comments are closed.