Energimassage

Välkommen till en annorlunda energigivande massage.
En bra massage att börja med om du aldrig tidigare har fått massage eller är ovan vid beröring.

Du sitter på en stol och får massage med kläderna på.energi
Du känner dig avslappnad och får ny energi.
Stress och oro dämpas.
Olika kroppsfunktioner stimuleras och förstärks.
Immunförsvaret och cirkulationen förbättras.
Med tryck-skakningar-massage kommer kroppen i balans
och håller dig friskare.

Massagen härstammar sedan flera tusen år från akupunktursystemet i Kina.

Energimassagen bygger på energier som cirkulerar längs kroppens olika meridianer. De är relaterade till vissa organ i kroppen och kopplade till varandra efter ett givet system.
Varje meridian har en fysisk och en psykisk funktion och har bestämda tider på dygnet då de är speciellt starka respektive svaga.

Ofta har vi för mycket eller för lite energi i de olika meridianerna. Då råder det obalans i kroppen vilket ger störningar och blockeringar längs med meridianerna. Efter en tids obalans i energicirkulationen följer ohälsa.

massagerulle