Koreansk Handterapi och Akupunktur.

KHA – en modern form av mikroakupressur / akupunktur

Koreansk handakupunktur är en metod som har utvecklats ur den traditionella akupunkturen.                       Kroppens alla delar finns representerade i handen (jämför zonterapi).

Kroppens akupunktursystem med meridianer finns representerade i händerna.
Signaler från punkter på handen väcker den självläkande förmågan på rätt ställe i kroppen.
Behandlar alla typer av besvär.

Behandlingen sker genom att punkter stimuleras med mikronålar, värme(moxa) och akupressurknappar på plåster.

Kan även fås i samband med klassisk massage.

Med piggbollen och ringarna kan du själv massera dina fingrar och därmed stimulera kroppens akupunkturpunkter. Du får boll med två ringar och en plansch.

handakupunktur
piggbollar