Varför ska man detoxa och vilken nytta gör det?

Posted · Add Comment

Kan man detoxa kroppen? Läs artikeln av Bertil Wosk

Det råder delade meningar om det är möjligt att detoxa (avgifta) kroppen. Inom hälsorörelsen är det just nu inne att detoxa med olika typer av produkter oftast baserade på örter. De hävdar att det inte bara är möjligt utan nödvändigt för att må bra att befria sig från de gifter vi ansamlar i kroppen via luft, mat och vatten, men även de gifter som bildas i kroppen. Läkare å andra sidan brukar hävda att det inte är möjligt att avgifta kroppen från de gifter som är upplagrade i levern och andra organ med dessa metoder utan att man i så fall behöver använda sig av mer sofistikerade metoder inom sjukvården.

Detta beror på till viss del på begreppsförvirring. För att förstå skillnaderna i synsätt behöver man förstå vad de olika skolorna menar. Inom sjukvården menar man med gifter ämnen som gör dig allvarligt sjuk. Förgiftning är inget att leka med och får inte behandlas med alternativmedicin utan skall behandlas av sjukvården. Det kan vara att en person blir utsatt för olika gifter inom industrin eller har ätit något olämpligt tex, giftig flugsvamp eller mat smittat med salmonella. Vid akut matförgiftning gäller magpumpning på sjukhus och kanske antibiotika och vid allvarlig kronisk förgiftning är det också sjukvården som gäller.

När man inom hälsorörelsen talar om förgiftning och detox så syftar man på något helt annat. Man menar att kroppen ständigt blir förgiftad och den huvudsakliga mängden gifter kommer från tarmen. Genom att rensa upp i tarmen blir hela kroppen renare.

Var kommer gifterna ifrån?

Gifterna i kroppen har olika ursprung. Dels är det exogena gifter, (gifter som kommer utifrån) och dels är det endogena gifter (gifter som kroppen själv producerar). De endogena gifterna produceras huvudsakligen i tarmen, men även i cellerna från själva ämnesomsättningen. I tarmen har vi uppskattningsvis 500-1000 olika typer av mikroorganismer (bakterier, svampar mm.) Totalt har vi 10 gånger fler bakterier i tarmen än vi har celler i kroppen. Balansen mellan dessa tarmbakterier är viktig och om de goda bakterierna minskar i antal så ökar de dåliga som bildar ämnen som gör att vi mår sämre och i värsta fall blir sjuka.

Exogena gifter:

• gifter i luft, vatten och mat
• kemikalier som finns i maten i form av rester av bekämpningsmedel
• olika tillsatser i maten som har tillsats för att förändra smak, konsistens och hållbarhet
• avgaser
• tobak, alkohol, läkemedel

Endogena gifter:

• skräpmat med margarin, raffinerade livsmedel, för mycket socker och vetemjöl gynnar en dålig tarmflora och ger på sikt upphov till tarmdysbios (en obalans i tarmfloran).
• dålig matsmältning med för lite saltsyra i magsäcken, dåligt med matsmältnings-enzymer i bukspottkörteln och en obalanserad tarmflora (tarmdysbios) och för långsam tarmpassage.
• slaggprodukter och gifter som bildas i cellerna i de olika organen
• hormoner och andra ämnen som bildas i kroppen och måste brytas ned

Av dessa är skräpmat och dålig matsmältning de viktigaste källorna till självförgiftning.
De ger upphov till att maten ruttnar och jäser på ett ogynnsamt sätt i tarmen. Detta gynnar de ”dåliga” bakterierna som bildar gifter som skadar den känsliga tarmslemhinnan. Om detta fortsätter blir tarmen till slut så skadad att den börjar läcka dessa giftämnen in i blodet. Väl inne i blodet kommer dessa gifter att belasta lever och njurar som har till uppgift att avgifta och utrensa dessa ämnen. Men även övriga organ som hjärta, hjärna med flera belastas.

Ett exempel på detta är hur du känner dig om du druckit för mycket alkohol och omdömet påverkas på grund av alkoholförgiftning. Ett överskott av candida albicans (en mikrosvamp som finns naturligt i tarmen) producerar också alkohol av socker och andra kolhydrater i maten. Det har förekommit fall där personer som inte druckit en droppe alkohol, vid alkoholtest har alkoholhalter i blodet som gör det olagligt att köra bil pga. den mängd alkohol som produceras av candida i tarmen.

Vad händer med gifterna i kroppen?

Leverns förmåga att avgifta är begränsad och om tarmen läcker för mycket självproducerade gifter till blodet, hinner levern inte med utan dessa gifter cirkulerar i blodet och kommer så småningom att lagras upp i vävnaderna. Symtom kan vara trötthet, inflammationer, värk i leder och muskler, svullnader, stelhet i kroppen, huvudvärk, klåda, svettningar, matsmältningsproblem, allergier, överkänslighet, dålig andedräkt eller att du luktar illa om svett och avföring. När levern inte hinner med alla gifter så kommer en del att gå ut via huden (som får rycka in som avgiftningsorgan) vilket då ger upphov till olika typer av hudproblem.

Denna form av självförgiftning via tarmen drabbar så gott som alla människor. Luktar du på avföringen från ett spädbarn så luktar det syrligt men inte illa. Luktar du på avföringen från vuxna så luktar det som regel inte gott. Luktar du på avföringen från människor som har mycket obalans i tarmen eller gamla människor på långvården så luktar det riktigt illa. Det är ett tecken på att deras tarm är i obalans och då cirkulerar gifterna ut i kroppens alla organ.

Ett annat problem som uppstår när tarmslemhinnan blir skadad av gifterna i tarmen är att näringsupptaget blir sämre. Därmed uppstår även en näringsbrist i kroppen som gör att cellernas funktion (och även leverns avgiftande förmåga) blir sämre. Levern behöver näring för att kunna avgifta effektivt.

Följden av dålig kost och dålig tarmfunktion under lång tid är förödande.
Genom att rensa upp i tarmen (detoxa) och byta till en mer näringsrik kost kommer människor att må mycket bättre.

Hur går avgiftningen av kroppen till?

När man inom hälsorörelsen säger att man detoxar menar man att man rensar upp i tarmen och återställer en god tarmfunktion. Samtidigt lägger man om dieten och utesluter skräpmaten som orsakar en stor del av denna belastning. Då kommer det att bildas mindre gifter i tarmen, tarmslemhinnan stärks och det blir ett mindre läckage av dessa gifter till blodet. Därmed sparas levern och andra avgiftningsorgan som nu istället kan ägna sig åt att ta hand om de gifter som cirkulerar i blodet. När belastningen av gifter i blodet minskar blir det lättare för kroppens celler att ta hand om de gifter som alltid bildas i kroppen på cellnivå och de gifter som vi får i oss via luft, vatten och mat även om vi lever ganska rent.
När blodet blir renare kommer också upplagrade gifter från vävnaderna att automatiskt flyttas till blodet som sedan kan avgiftas av levern. Cellerna har inbyggda mekanismer för detta men kan inte flytta gifter till blodet om blodet är för belastat.

Även om man under en detoxkur ”bara” rensar upp i tarmen, blir alltså effekten att kroppen även avlägsnar lagrade gifter som finns upplagrade i vävnaderna.
När belastningen av gifter i kroppen minskar försvinner mycket av de symtom som personen hade tidigare. Resultatet brukar bli att människor mår mycket bättre, känner sig piggare, får mer energi, blir gladare och får bättre hy etc.
Hur går en detoxkur till?

Du intar en detoxprodukt enligt anvisningarna (finns att köpa i hälsokostaffärer). Det kan vara i form av pulver, flytande eller tabletter. Följ anvisningarna på förpackningen. För bästa resultat under en kur bör du undvika all raffinerad mat, alla snabba kolhydrater (bröd, pasta, socker, godis), alkohol, tobak, kaffe och mat uppvärmd i mikron. Ät också mindre mängd kött. Har du problem med candida ska du även undvika frukter under kuren. Och kom ihåg att dricka mycket vatten under dagen, helst 2 liter källvatten per dag. Det är också bra om du kan motionera lätt, torrborsta eller bada bastu.

Många experter rekommenderar detox två gånger per år (höst och vår) i 3-6 veckor eller mer.
Efter en kur känner du dig friskare, lättare och har mycket mer energi. Dessutom har din kropp nu bättre motståndskraft mot förkylningar etc.

Kan jag må dåligt när jag detoxar?

Vissa personer kan uppleva lättare utrensningsbesvär som trötthet och huvudvärk de första dagarna. Ju mer belastad du är desto jobbigare kan det bli. De flesta upplever inga besvär alls. Det brukar ge med sig efter några dagar. Viktnedgång med cirka 1 kg per vecka är också normalt.

För prisuppgift kontakta oss.

Comments are closed.